You don't have javascript enabled. Please Enabled javascript for better performance.

MyGov अंतर्गत सर्व गट

वृक्षरोपणाची मोहीम

२०१७, २०१८ व २०१९ मध्ये राज्यात प्रत्येकी ४ कोटी, १३ कोटी व ३३ कोटी रोपटी लावण्याचे ध्येय वन विभागाने ठेवले असून यामार्फत महाराष्ट्रात एकूण ५० कोटी रोपटी लावण्यात येतील.

या गटातील उपक्रम
मी मुख्यमंत्री बोलतोय !

Learn about the various issues addressed by the chief minister of Maharashtra.

या गटातील उपक्रम